ติดต่อเรา

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. 0 2667 0505 แฟ็กซ์. 0 2652 7770

คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์ จดหมาย หรือ กรอกรายละเอียด
ด้านล่าง และกดปุ่ม submit

Email

ขื่อ:
นามสกุล:
ประเภท*:
หน่วยงาน:
ที่อยู่:
โทรศัพท์:
แฟ็กซ์:
ประเทศ*:
อีเมล์:
สิ่งที่สนใจ*:
ข้อความ*: