กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ "กำลังใจ เพื่อชีวิตอิสระ" ของ "ผู้ล้างไตทางช่องท้อง"

 

โครงการ "กำลังใจ เพื่อชีวิตอิสระ"

ของ "ผู้ล้างไตทางช่องท้อง" ปี 1

คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

โครงการ "กำลังใจ เพื่อชีวิตอิสระ"

ของ "ผู้ล้างไตทางช่องท้อง" ปี 2

คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

หนังสือ "กำลังใจ เพื่อชีวิตอิสระ"

ของ "ผู้ล้างไตทางช่องท้อง"

คลิ๊กที่นี่