กิจกรรมเพื่อสังคม

แบ็กซ์เตอร์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข

 แบ็กซ์เตอร์ ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุข

 ณ วัดมาบเตย จ. ระยอง

 19 มิถุนายน 2558

 คลิ๊กที่นี่