ผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ (Biologics)

วิทยาการด้านกระบวนการจัดการและแยกพลาสม่า ที่คิดค้นและพัฒนาโดย Baxter คือพื้นฐานของการบำบัดรักษาโรคด้วยผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ เช่น โรคฮีโมฟีเลียและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ (Primary immunodeficiency) นอกจากนี้ Baxter ยังเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาการบำบัดโรคด้วยผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ recombinant therapeutics  วัคซีน และผลิตภัณฑ์เซลล์ต้นกำเนิด (regenerative medicine) Baxter มีความสามารถเฉพาะทางที่โดดเด่นด้านการบำบัดโรคด้วยกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมและการผลิตวัคซีนในแบคทีเรีย ยีสต์หลากหลายชนิด รวมถึงระบบเซลล์เพาะเลี้ยงจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และคงความบริสุทธิ์ของสารชีวภาพด้วยการใช้กรรมวิธีที่มีโปรตีนเป็นพื้นฐาน