การวิจัยและพัฒนา

Baxter มีศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบคลุมทั่วโลก ทั้งในออสเตรีย เบลเยี่ยม ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา โดยเป้าหมายสำคัญของการวิจัยและพัฒนา ได้แก่ การบำบัดโรคด้วยผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวสังเคราะห์และการคัดแยกพลาสม่า วัคซีน การแพทย์เชิงฟื้นฟูเพื่อการปลูกสร้างเซลล์ใหม่ (รวมถึงการบำบัดด้วยเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ใหญ่) การล้างไต ยาโมเลกุลขนาดเล็ก การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของระบบให้ยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เทคโนโลยีการปรุงยา และ การผสมยาปราศจากเชื้อ