ระบบให้ยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย

Baxter เปิดตัวยาเตรียมสำเร็จในสารละลายสำหรับฉีดเข้าหลอดเลือดดำเป็นครั้งแรก และเป็นบริษัทแรกที่ร่วมมือกับบริษัทเวชภัณฑ์อื่นๆ ในการเตรียมสารละลายให้ทางหลอดเลือดดำสำเร็จรูปในบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดยืดหยุ่นนำส่งยาไปยังโรงพยาบาลต่างๆ นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในกระบวนการนำส่งยาหรือระบบการเตรียมยา ปัจจุบัน Baxter ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านสูตรยา การบรรจุยาฉีดในบรรจุภัณฑ์อื่น เช่นหลอดแก้ว กระบอกฉีดยา และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาสูตรยา