การพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์

Baxter ออกแบบ พัฒนา และเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการควบคุมระบบให้มีลักษณะเฉพาะตัวในหลายกลุ่มอาการ ที่บริษัทเป็นผู้บุกเบิกวิธีการรักษาผู้ป่วย เช่น การให้สารละลายทางหลอดเลือดดำและการล้างไต ที่ต้องใช้อุปกรณ์ควบคุมการให้สารละลาย Baxter คำนึงถึง ลักษณะการใช้งานอุปกรณ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และนำมาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย