ประว้ติความเป็นมาของนวัตกรรม

สินทรัพย์ทางปัญญาของ Baxter ทั้งหมดผ่านการสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์มายาวนานกว่า 78 ปี  เราเป็นผู้ผลิตรายแรกในการคิดค้นผลิตภัณฑ์หลายรายการ  เช่น การผลิตสารละลาย สำหรับฉีดทางหลอดเลือดดำ (Intravenous Solutions)   การผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis Solutions)  และการพัฒนาระบบให้ยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย  รวมถึงการใช้เทคโนโลยีชีวสังเคราะห์ในการผลิตโปรตีนแฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) สำหรับรักษาโรคฮีโมฟิเลีย  ผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ได้จากเซลล์เพาะเลี้ยงเป็นครั้งแรก  ไม่เพียงเท่านั้น Baxter ยังคงมุ่งมั่นที่จะคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนวทางการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดอย่างมีคุณภาพต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด