พลาสติกทางการแพทย์

ในปี ค.ศ. 1939 Baxter ปฏิวัติวงการแพทย์ ด้วยการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่นสำหรับเก็บเลือดเป็นครั้งแรก และเป็นแนวทางนำไปสู่การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่นสำหรับบรรจุสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดำชนิดแรก  ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมในเวลาต่อมา  หลังจากนั้น Baxter ได้นำเสนอบรรจุภัณฑ์ชนิดใหม่คือ MINI-BAG สำหรับผสมยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ  และพลาสติกแบบยืดหยุ่นที่บรรจุน้ำยาล้างไตทางช่องท้องซึ่งเป็นครั้งแรกของวิธีล้างไตที่ผู้ป่วยสามารถทำเองได้ที่บ้าน ปัจจุบันพลาสติกทางการแพทย์เหล่านี้ได้นำมาใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ของ  Baxter หลายชนิด

Baxter ผลิตอัลบูมินตัวแรกและตัวเดียวที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบยืดหยุ่นชื่อ GALAXY* ที่เกิดจากความเชี่ยวชาญของ Baxter ทั้งด้านพลาสติกทางการแพทย์และความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จที่โดดเด่นในตลาด

GALAXY คือบรรจุภัณฑ์ที่มี 4 ชั้น ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการพิสูจน์และใช้กับเวชภัณฑ์ยาอย่างกว้างขวาง