ประวัติบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Baxter Thailand

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยร่วมทุนกับบริษัท โอสถสภา จำกัด ภายใต้ชื่อ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ โอสถสภา จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคไตให้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ จำกัด

 

กิจการของแบ็กซ์เตอร์เติบโตขึ้นเป็นลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2543 จึงตั้งเป็นบริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ปัจจุบันเราเป็นผู้นำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง(PD) ผลิตภัณฑ์ Hemofiltration System สำหรับการบำบัดทดแทนไตแบบต่อเนื่อง (CRRT) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวสังเคราะห์ เช่น แฟคเตอร์ 8 (Factor VIII) ชีวสังเคราะห์บริสุทธิ์เพื่อรักษาโรคฮีโมฟีเลียหรือโรคเลือดไม่แข็งตัว กลุ่มเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการรักษาเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยภาวะวิกฤติ นอกจากนี้เรายังจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ในกลุ่มยาดมสลบ สารอาหารทางหลอดเลือดดำ และ ยามะเร็ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม