สารจากผู้บริหาร

ภญ. ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ

ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยและลาว

 

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัดมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และระบบการให้ยาเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เพื่อช่วยรักษาชีวิตผู้ป่วยในภาวะวิกฤติ  รวมทั้งการบำบัดรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย นอกจากการผลิตเวชภัณฑ์เพื่อนำมารักษาผู้ป่วยแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นในการสนับสนุนส่งเสริมความรู้ทางยาและข้อมูลด้านการดูแลผู้ป่วยแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการรักษาชีวิตผู้ป่วยให้ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ (กดที่นี่เพื่ออ่านต่อ)