ยาระงับความรู้สึก

ยาระงับความรู้สึกมีบทบาทสำคัญที่ทำให้การผ่าตัดกลายเป็นทางเลือกในการรักษาโรคได้  หากผู้ป่วยยังคงรู้สึกเจ็บปวดอยู่การดำเนินการผ่าตัดคงเป็นไปได้ยาก  ยาระงับความรู้สึกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ ยาระงับความรู้สึกที่ทำให้ผู้ป่วยหมดสติ และยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ซึ่งทำให้เกิดอาการชาเฉพาะส่วนของร่างกาย

 

Baxter เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยาระงับความรู้สึก  อันได้แก่ ยาดมสลบ และยาต่างๆ ที่ใช้ระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในภาวะวิกฤต  ในการดมยาสลบนั้นนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้ป่วยจากความเจ็บปวดในระหว่างการผ่าตัดแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์อื่นอีก เช่น  หยุดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วย  ช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพื่อที่ศัลยแพทย์จะสามารถทำการผ่าตัดได้ เป็นต้น  ยาสลบไม่ควรส่งผลข้างเคียงต่อระบบการไหลเวียนเลือด  การทำงานของหัวใจและปอด  รวมถึงจะต้องไม่ทำให้ร่างกายจดจำความเจ็บปวด  และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ เหล่านี้  จึงมีการใช้ยาสลบแบบต่างๆ ทั้งยาดมสลบและยาสลบแบบฉีดเข้าทางเส้นเลือด  ซึ่งวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือยาดมสลบ