การบำบัดผู้ป่วยภาวะวิกฤต

การบำบัดด้วยอัลบูมิน (Albumin Therapy)

ภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำ อาจมีสาเหตุมาจาก

(1) การผลิตไม่เพียงพอ (การขาดสารอาหาร แผลไฟไหม้ บาดเจ็บรุนแรง การติดเชื้อ เป็นต้น)

(2) กระบวนการสลาย (catabolism) มากเกินไป (แผลไฟไหม้ บาดเจ็บรุนแรง โรคตับอ่อนอักเสบ (pancreatitis) เป็นต้น)

(3) การสูญเสียของเหลวออกจากร่างกาย (การตกเลือด  ไตขับถ่ายของเสียมากเกินไป  การสูญเสียของเหลวจากแผลไฟไหม้  เป็นต้น)

(4) การกระจายตัวของสารต่างๆ ภายในร่างกาย (การผ่าตัดใหญ่ การอักเสบ อาการป่วย เป็นต้น)

 

                เมื่อภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำอันเนื่องมาจากการสูญเสียโปรตีนมากเกินไป  การให้อัลบูมินจะช่วยบำบัดผู้ป่วยได้เพียงชั่วคราว เว้นแต่ความผิดปกตินั้นจะหายไปเอง  ส่วนใหญ่การให้สารอาหารทดแทนด้วยกรดอะมิโนและ/หรือโปรตีน ร่วมกับการรักษาความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำจะช่วยทำให้ระดับอัลบูมินกลับคืนสู่ปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  การให้สารละลายอัลบูมินในบางกรณี เช่นผู้ป่วยมีภาวะอัลบูมินในเลือดต่ำร่วมกับการบาดเจ็บที่รุนแรง  การติดเชื้อ  หรือโรคตับอ่อนอักเสบ  อาจต้องใช้เวลาให้ระดับอัลบูมินในเลือดกลับคืนสู่ระดับปกตินานกว่าปกติ  และการให้สารอาหารทดแทนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ช่วยให้ระดับอัลบูมินกลับคืนสู่ปกติได้  ในกรณีนี้การให้เซรัมอัลบูมินจากมนุษย์จะช่วยเสริมการบำบัด 4

 

แผลที่เกิดจากไฟไหม้ (Burns)

 

ยังไม่มีข้อกำหนดที่ดีที่สุดในการใช้อัลบูมิน  เกลือแร่  และสารน้ำสำหรับรักษาแผลที่เกิดจากไฟไหม้ในเบื้องต้น  อย่างไรก็ตามการให้อัลบูมินควบคู่ไปกับการบำบัดด้วย crystalloid อย่างเหมาะสมนั้น  อาจมีข้อบ่งชี้ว่าอัลบูมินสามารถใช้รักษาการเสียสมดุลของความดันออนโคติคของน้ำเลือดช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังจากมีบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ได้  รวมถึงช่วยทดแทนการสูญเสียโปรตีนที่เกิดจากบาดแผลไฟไหม้รุนแรง 4

 

กลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ (Adult Respiratory Distress Syndrome, ARDS)

 

ลักษณะของกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ คือ hypoproteinemic state ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับภาวะปอดบวมน้ำ (interstitial pulmonary edema)

ถึงแม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการให้อัลบูมินทางเส้นเลือดแก่ผู้ป่วย  ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะ pulmonary overload ร่วมกับภาวะอัลบู-มินในเลือดต่ำ สารละลายอัลบูมิน 25% อาจให้ผลในทางรักษาเมื่อใช้ร่วมกับยาขับปัสสาวะ 4

 

โรคไต (Nephrosis)

 

อัลบูมินอาจช่วยรักษาอาการบวมน้ำในผู้ป่วยโรคไตรุนแรงที่ได้รับสเตียรอยด์และ/หรือยาขับปัสสาวะ 4

 

การผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ (Cardiopulmonary Bypass Surgery)

 

มีข้อแนะนำให้ใช้อัลบูมินกับผู้ป่วยก่อนหรือระหว่างการผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ  แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลที่ระบุแน่ชัดถึงข้อดีของอัลบูมินที่เหนือกว่าสารละลาย crystalloid

 

โรคเม็ดเลือดแดงแตกสลายในทารกแรกเกิด (Hemolytic Disease of the Newborn)

 

อาจมีการให้อัลบูมินแก่ทารกที่เป็นโรคเม็ดเลือดแดงแตกสลายอย่างรุน-แรง 4 เพื่อจับและขจัด unconjugated bilirubin ที่เป็นพิษต่อเซลล์

 

เอกสารอ้างอิง

1.Gonzalez ER, Kannewurf B. The clinical use of albumin. US Pharmacist. 1998:23:HS26.

2.Peters T, Jr. The Plasma Proteins: Structure, Function, and Genetic Control. Academic Press; 1975;1(2):133-181.

3.Deweiko JP, Nompleggi DJ.Role of albumin in human physiology and pathoplysiology. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 1991;15:207-11

4.FLEXBUMIN Prescribing information. Westlake Village, CA:Baxter Healthcare Corporation; February 2006.