คำออกตัวในการเชื่อมต่อเว็บลิ้งค์

บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลธ์แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายการรักษาความลับ รวมทั้งข้อมูล และความถูกต้องของเว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ Baxter.co.th

 

และบริษัท แบ็กซ์เตอร์ฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับรองสินค้าและบริการในเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านจะเชื่อมต่อออกไปจากเว็บไซต์ของบริษัท แบ็กซ์เตอร์ฯ ด้วยเช่นกัน