ความรู้เกี่ยวกับโรคไตเรื้อรัง

3 รู้ สู้โรคไต รู้ป้องกัน...รู้บำบัด...รู้รักษา

โดย พญ.ปิยะธิดา จึงสมาน

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตและการบำบัดทดแทนไต ศูนย์ล้างไตทางช่องท้อง

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาพร้อมมิตร และสาขาธนบุรี

คลิ๊กที่นี่